So sánh SIP Trunking và Trung kế số E1

1. Trung kế Siptrunk

Dịch vụ kênh trung kế Sip trunking là dịch vụ cung cấp đến khách hàng dường dây trung kế thoại chạy trên giao thức SIP. Chúng được cung cấp trên phạm vi toàn quốc cho mọi đối tượng khách hàng là các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức có trang bị tổng đài IP PBX để tạo kết nối cho các đầu số điện thoại cố định.

2. Trung kế số E1

Dịch vụ Trung kế số (E1) là dịch vụ cung cấp đường truyền kết nối giữa tổng đài nội hạt của các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông với thiết bị đầu cuối tổng đài PABX, thiết bị truy nhập mạng của các đơn vị cung cấp dịch vụ Internet (ISP) và thiết bị chuyển mạch của các mạng dùng riêng.

Trung kế số E1 này sẽ thiết lập được 30 kênh thoại và kênh làm báo hiệu PRA (mỗi kênh tốc độ 64Kbps, luồng E1 tốc độ 2.048Kbps = 32 x 64Kbps)

3. So sánh trung kế Siptrunk và trung kế số E1